Wettelijke informatie

De wettelijke bepalingen in het kader van het Wetboek Economisch Recht 

Ondernemingsinformatie

Alle advocaten van Marien & Naenen Advocatenkantoor zijn ingeschreven aan de balie van Dendermonde. 

Mr. Kenny Marien en Mr. Frederik Naenen oefenen het beroep van advocaat uit als vennoot van de BV Marien & Naenen Advocatenkantoor, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

  • Marien & Naenen Advocatenkantoor BV
  • Bazelstraat 30
  • 9150 Kruibeke
  • BE-0847.479.892

De medewerkers van het kantoor oefenen het beroep van advocaat uit als zelfstandig medewerker van Marien & Naenen Advocatenkantoor BV.

Beroepsaansprakelijkheid

Alle advocaten van Marien & Naenen Advocatenkantoor BV zijn via de balie van Dendermonde verzekerd in beroepsaansprakelijkheid bij Amlin Europe NV – polisnummer LXX034899, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel voor een bedrag van € 1.250.000,00 per schadegeval.

De beroepsaansprakelijkheid van Marien & Naenen Advocatenkantoor BV en van de advocaten die werken voor Marien & Naenen Advocatenkantoor BV als zelfstandig medewerker is beperkt tot het verzekerde bedrag van € 1.250.000,00.

Klachten

Indien u een klacht hebt over ons kantoor, is het wenselijk deze eerst te bespreken met de advocaat die uw zaak behandelt. Hebt u het gevoel daar niet gehoord te worden dan kunt u terecht bij Mr. Kenny Marien.

Alle advocaten van Marien & Naenen Advocatenkantoor BV zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de reglementen van de Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden door hier te klikken, alsook aan de reglementen van de balie van Dendermonde die geraadpleegd kunnen worden op het Balie secretariaat, te 9200 DENDERMONDE, Justitieplein, 1.

Voor ereloongeschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenregeling via de balie van Dendermonde, info bij Balie secretariaat, te 9200 DENDERMONDE, Justitieplein, 1. Voor tuchtzaken is de stafhouder van de balie van Dendermonde bevoegd:

Voor andere geschillen kan desgevallend beroep worden gedaan op de ombudsdienst consumentengeschillen advocatuur op de site http://oca.ligeca.be/nl